Scroll voor het artikel

Preventie van seksueel geweld #3

Jongeren zetten het voorkomen van seksueel geweld op de eerste plaats. Een overgrote meerderheid van de jongeren (80%) vindt dat er op school verplicht les moet worden gegeven over het herkennen en respecteren van grenzen. Dat blijkt uit de peiling van Rutgers. Hoe denken de leiders van de toekomst dit te kunnen bewerkstellingen?

Tessel ten Zweege neemt het publiek mee in haar persoonlijke verhaal over partnergeweld. Ze onderstreept het belang van preventie van seksueel geweld. 

Maar liefst driekwart van de jongeren (74%) vindt dat een nieuwe regering meer moet investeren in het voorkomen van seksueel geweld. Hilde Wendel van JOVD: “Het is ontzettend belangrijk dat we veel actiever gaan zijn, één is één te veel. Maar aangezien niet iedereen over dezelfde normen en waarden beschikt, is het belangrijk dat je grenzen leert herkennen. Het onderwijs is daar een geschikte plek voor.”

Rutgers Dialoog infographic seksuele grensoverschrijding
Jongeren van alle politieke kleuren vinden preventie in meerderheid belangrijk.

Léonie Janssen van de Jonge Democraten twijfelt daarover. Als didacticus ziet ze dat maatschappelijke problemen al snel ‘over de schutting’ van het onderwijs worden gegooid. Dat gaat om bijna alle problemen, die in de jeugd beginnen. Hierdoor stijgt de werkdruk voor docenten. Als alternatief stelt zij een landelijke campagne voor. Ook kunnen bijvoorbeeld consultatiebureaus worden voorzien van informatie om seksueel geweld tegen te gaan.

Wat als leerkrachten daar nog niet aan toe zijn? Sophie Heesen van de Jonge Socialisten vindt dat er een actieplan moet komen om hen klaar te stomen. “Op het moment dat je jongeren van jongs af aan leert wat hun grenzen zijn, dan weten zij al vroeg wat ze waard zijn.”

Het belang van consent kan volgens Ilse Oldenburg (PINK) worden aangekaart in zowel campagnes als het onderwijs. De focus tijdens seksuele voorlichting ligt volgens haar nog te veel bij voortplanting en moet ook gaan over thema’s als wederzijdse instemming, genot en liefde. Seks tegen de wil moet in alle gevallen als verkrachting worden behandeld, vinden de Jonge Democraten en JOVD. Daarmee reageren ze op een vraag uit het publiek, die ingaat op het nieuwe wetsvoorstel van minister van Justitie Ferd Grapperhaus om seks tegen de wil strafbaar te stellen.

Kijk een korte samenvatting van de dialoog over de preventie van seksueel geweld terug (duur video 1:31 min)

Bekijk hier de gehele dialoog ‘Preventie van seksueel geweld’ terug.

Deel dit artikel